Beste bezoeker,
Op dit moment hebben wij een patiëntenstop.
Graag verwijzen wij u door naar Tandartspraktijk Biesaga in Blokker, waar u zich kunt aanmelden.Onze excuses voor het ongemak!
Beste bezoeker,
Op dit moment hebben wij een patiëntenstop.
Graag verwijzen wij u door naar Tandartspraktijk Biesaga in Blokker, waar u zich kunt aanmelden.Onze excuses voor het ongemak!

Spoeddienst

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”.  Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of -bruggen geen spoedgevallen. Wij bieden speciaal voor u een spoeddienst.

Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallen regeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.

Voor onze patiënten geldt de volgende regeling:

  • Tijdens openingsuren (Ma, Di, Wo en Vr: 8:00 - 17:00 uur) kunt u altijd bellen naar de praktijk op telefoonnummer 0229 21 71 89.
  • ‘S avonds, donderdag en in het weekend kunt u bellen naar 0226 36 02 29.

Als u de telefoniste van het bemiddelingsbureau belt, zal zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal zij u vervolgend doorverwijzen naar de dienstdoende tandarts. Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Voor patiënten van andere tandartsen geldt het volgende:

  • Bij klachten tijdens kantooruren neemt u contact op met uw eigen tandarts.
  • Bij afwezigheid tijdens kantooruren van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemend tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd.

Kosten

De kosten van een spoedbehandeling zijn afhankelijk van het type behandeling. Houdt er rekening mee dat als de spoedbehandeling niet bij uw eigen tandarts plaatsvindt, er contant afgerekend moet worden. Vanzelfsprekend ontvangt u in dat geval een betalingsbewijs, waarmee u als u daarvoor verzekerd bent de kosten bij uw zorgverzekering kunt declareren.

Wat u moet meenemen

Bij uw bezoek aan de dienstdoende tandarts dient u zorg te dragen voor het volgende:

  • Een geldig pasje van uw zorgverzekering
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Contante betaling

Tandartspraktijk Kersenboogerd

Lepelaar 2F (1e verdieping)
1628 CZ Hoorn
(T) 0229 21 71 89
(E) info@tandartspraktijkkersenboogerd.nl


Afspraak maken

Afspraken kunt u telefonisch of aan de balie maken tijdens onze openingstijden.
Binnen en buiten de openingstijden, via e-mail altijd mogelijk.


Afspraak afzeggen of verzetten

Wilt u een afspraak afzeggen of verzetten, dan verzoeken wij u ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de balie, telefonisch of per mail te laten weten. Afspraken die te laat zijn afgezegd of gemist moeten we helaas in rekening brengen.